Cảm nhận học viên khóa Nhà thực hành NLP Practitioner – Bạn Huyền Phạm
NLP PRACTITONER K2 (cảm nhận của Huyền – học viên cũ K1 học tiếp lại K2)😁😁😁 Đã trải qua nửa chặng đường của khóa học, đã học NLP khá nhiều và chưa bao giờ có những bài học và trải nghiệm sâu sắc như khóa học NLP K2 này của trainer Vũ Cao Cường, Tất cả… (0 comment)