[Câu chuyện cuộc sống] Người ăn xin & Nhóm thợ câu cá – Làm thế nào để cho đúng cách?
CÂU CHUYỆN NGƯỜI ĂN XIN VÀ NHÓM THỢ CÂU CÁ Câu chuyện kể rằng vào một ngày nọ, ở làng chài có một thanh niên đi câu cá, trên đường về gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh thanh niên thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về… (0 comment)