Liên hệ

Hãy liên hệ với tôi để đăng ký các dịch vụ Tư vấn, Tham vấn, Coaching NLP … đăng ký các khóa học Public hoặc đặt hàng các khóa học In-house.

Vũ Cao Cường
Điện thoại: 0986 232 180
Email: vucaocuong.t2@gmail.com
Facebook: Vũ Cao Cường
Youtube: VuCaoCuong

Thông tin tài khoản ngân hàng:
TK1: Vu Cao Cuong
Số TK: 0002 5834 001
Ngân hàng: TPBank
Chi nhánh: Phạm Hùng, Hà Nội

TK2: Vu Cao Cuong
Số TK: 1902 0465 7030 18
Ngân hàng: Techcombank
Chi nhánh: Techcombank Trung Yên, Hà Nội