[Re] Khóa Học NLP Master Practitioner
NHÀ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY NÂNG CAO Là khóa học tiếp nối cho trình độ NLP Practitioner với những công cụ tác động sâu đến Tư duy, Mô thức sâu, Chiến lược ra quyết định, Giá trị, Niềm tin, Nhân dạng … của một con người. Khóa học được diễn ra… (0 comment)