[Re] Khóa Học NLP Master Practitioner
NHÀ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY NÂNG CAO Là khóa học tiếp nối cho trình độ NLP Practitioner với những công cụ tác động sâu đến Tư duy, Mô thức sâu, Chiến lược ra quyết định, Giá trị, Niềm tin, Nhân dạng … của một con người. Khóa học được diễn ra… (0 comment)

Khóa Học NLP Practitioner
Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao khi đối diện với cùng một vấn đề, kết quả thu được từ mỗi cá nhân lại khác nhau? Tại sao có một số người thành công ở mọi mặt trong cuộc sống, luôn tràn đầy nhiệt huyết và luôn tìm thấy những niềm vui bất tận,… (0 comment)